YOUR CART

Edit Cart
  • No products in the cart.
ความรู้เกี่ยวกับ “ไม้โครง” article

ไม้โครง สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์บิลด์อิน ก็คือไม้ที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก ของแผ่นพื้น แผงตู้ หรือบาน ที่ต้องนำไม้อัดมาประกบจะ1ด้าน หรือ2ด้าน ก็ตาม ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์บิลด์อิน เกิดความแข็งแรง หรือเรียกง่ายๆว่าเป็น “กระดูก” ที่นิยมจะเป็นโครงไม้จริง บางทีก็มีบ้างที่ใช้ไม้อัด MDF ปาร์ติเกิล หรือพวกบล็อคบอร์ด มาทำเป็นตัวโครง เพื่อลดการบิดตัวและลดต้นทุน แต่จะแข็งแรงสู้ไม้จริงไม่ได้ แต่ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะในส่วนของไม้จริง

หน้าที่หลัก  : ใช้เป็นตัวโครงสร้างหลัก(ถ้าเปรียบกับการสร้างบ้านก็คืองานโครงสร้าง พวก เสา คาน นั่นเอง)  หรือเป็นการขึ้นตู้ ก่อนที่จะนำไม้อัดมาประกบ และเป็นตัวที่ใช้ในการนำไปจับยึด จากตะปูเกลียวหรือตะปูให้เกิดความแข็งแรง ของตู้หรือตัวเฟอร์นิเจอร์นั่นเอง

 

รูปแบบไม้โครง มีทั้งแบบเป็นเส้นไม้ท่อนเดียว(ไม้เนื้อ) หรือนำมาต่อๆกันด้วยเศษไม้ (ไม้จ๊อย) แต่ไม้เนื้อจะราคาแพงกว่า หายากกว่า และมีโอกาสบิดเบี้ยวได้มากกว่า ไม่ค่อยนิยม และในที่นี้จะกล่าวถึง ไม้โครงแบบต่อ(จ๊อย) ซึ่งนิยมกว่าและทำงานง่ายกว่า นอกจากนี่ยังเป็นการนำไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย