YOUR CART

Edit Cart
  • No products in the cart.
ไม้ระแนง ฝ้า

ไม้ระแนง ไม้ฝ้า เป็นงานสำหรับการทำขึ้นมาเพื่อเก็บรายละเอียดของการก่อสร้าง และเพื่อเสริมความสวยงาม

งานระแนง
 มักเป็นงานที่ทำอยู่ภายนอกบ้าน จึงเป็นส่วนที่มักจะโดนแดด โดนฝนอยู่เป็นประจำ ไม้ที่นำมาใช้จึงต้องเป็นไม้ที่ ไม่ผุพังง่ายๆ ได้แก่ ไม้สัก , ไม้แดง , ไม้มะค่า , ไม่เต็ง , ไม้ตะเคียน


งานระแนง
 มักจะเป็นการทำไสเรียบ (การเปิดหน้าไม้ให้มีความเรียบเสมอกันทั้งตัว)

งานฝ้า คือการนำไม้ไปวางกับระแนงเพดานเพื่อเก็บรายละเอียด ทั้งที่อยู่ในอาคารและภายนอกอาคารที่มีหลังคาคลุม ไม้ที่นำมาสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายชนิด

รูปแบบของงานฝ้านี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเจ้าบ้านหรือสถาปนิกเพื่อรองรับกับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง