YOUR CART

Edit Cart
  • No products in the cart.

ไม้บันได บันไดไม้ ไม้พื้นจริง

ชุดบันไดไม้จริง ผ่านการคัดคุณภาพเพื่อให้ได้ไม้ที่ดีที่สุด ลวดลายสวยงาม ผลิตไม้ตามแบบหน้างาน ทั้งลูกนอนและลูกตั้ง รวมถึง ชานพักแบบต่างๆ  สามารถผลิต ไม้บันได ได้ตามแบบขนาดของพื้นที่หน้างานจริง ทำให้บันไดแต่ละชั้น มีความสวยงาม

คำว่า “ไม้ปาร์เก้” และ “ไม้พื้นรางลิ้น” จริงๆแล้วทั้งสองคำนี้หมายถึงไม้ที่นำมาปูพื้นเหมือนกัน แต่เพียงแตกต่างกันที่ขนาดความยาวยาวเท่านั้นเอง โดยไม้ปาร์เก้จะเป็นไม้ที่มีขนาดนั้นความยาวไม่เกิน 60 ซม. นำมาเรียงต่อกันเป็นลายได้หลากหลายแบบ อาทิ ลายก้างปลา ลายอิฐ หรือแบบแรนดอม ส่วนไม้พื้นรางลิ้นจะมีความยาวตั้งแต่ 60 ซม. ขึ้นไป ให้ความรู้สึก โปร่ง สบาย ไม้รางลิ้นมักนำมาปูแบบ แรนดอม หรือปูลายก่ออิฐ